แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2558 - 2561 - 2022-03-24 13:44:52 lalita.ta
  รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 - 2022-03-24 13:42:17 lalita.ta
  รานงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 - 2022-03-24 13:41:27 lalita.ta
  รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 - 2022-03-24 13:40:04 lalita.ta
  รายงานผลการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2561 (4 ปี) - 2022-03-24 11:33:39 lalita.ta
  รายงานประจำปี 2563 - 2022-03-24 11:30:49 lalita.ta
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 - 2022-03-24 11:25:25 lalita.ta
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-03-24 11:24:52 lalita.ta
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 - 2022-03-24 11:24:07 lalita.ta
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 - 2022-03-24 11:22:28 lalita.ta
  คู่มือการใช้งานระบบ E-Budget - 2022-01-27 13:10:27 duangkhae.ph
  ใบสำคัญรับเงิน - 2021-11-19 14:07:49 kanchaya.ko
  โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF *Nedd Password - 2021-11-12 15:41:07 tanarin.kh
  แบบฟอร์มวิพากษ์ผลการเรียน - 2021-10-28 09:38:33 wittawat.pr
  FortiClient VPN โปรแกรม Remote Desktop ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล - 2021-09-01 17:42:48 tanarin.kh
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงใหม่หลังสถานการณ์โควิด -19) - 2021-06-28 11:22:25 lalita.ta
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - 2021-04-29 12:26:11 kanchaya.ko
  แบบฟอร์มอุทธรณ์ร้องทุกข์นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 11:00:59 siripong.pa
  แบบฟอร์มให้คำปรึกษานิสิต - 2021-03-12 10:59:49 siripong.pa
  สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับผู้กู้ กยศ.) - 2020-12-24 15:34:09 siripong.pa