มหาวิทยาลัยพะเยามีทุนอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร
  • 1. ประเภททุน (ทุนต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง )
  • 2. ขั้นตอนการขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
  • 3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
  • 4. หลักฐานการยื่นขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
  • 5. การสมัคร/แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
  • 6. ประกาศรับสมัครทุนต่างๆ ให้ติดตามในเว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานทุนการศึกษา โทร 054-466666 ต่อ 6270-6273
จะติดต่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อย่างไร
สามารถติดต่อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ที่
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305 แฟ็กซ์ 054-466-708
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.03 น.
การการผ่อนผันทหาร ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องทำอย่างไร ?
การผ่อนผันทหารสำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ จะเปิดให้นิสิตยื่นผ่อนผันทหารผ่านระบบ iservice
ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี นิสิตสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ https://dsa.up.ac.th/v4/dsa02.php
หรือดูที่เมนู สำหรับนิสิต->การผ่อนผันทหาร หรือโทรสอบถามที่หน่วยวิชาทหาร 054-466666 ต่อ 6246

ข้อมูลจาก https://dsa.up.ac.th/ 

แสดง 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ

  • 1