NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2023-01-11 10:08:27 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรม "ล่องเรือ" ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 - 2023-01-09 15:25:16 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. - 2023-01-06 15:38:29 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง - 2023-01-05 14:48:11 penpitak.ra
  สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-12-29 11:03:49 penpitak.ra
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ รศ.ดร.มนตรา​ พงษ์นิล​ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือและตรวจติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลั​ยพะเยา - 2022-12-27 10:20:23 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา - 2022-12-23 10:16:10 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 - 2022-12-09 17:48:11 penpitak.ra
  ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กรธ.รส.มพ.) ครั้งที่ 2 (การจัดทำธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) - 2022-12-08 16:15:28 tanarin.kh
  ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (การจัดทำธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) - 2022-11-30 10:18:38 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลัดสูตร ในกิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา ณ ห้องUB003 - 2022-11-25 16:43:04 tanarin.kh
  ร่วมหารือความร่วมมือ MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-25 16:09:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-23 12:27:02 tanarin.kh
  กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-22 15:53:09 tanarin.kh
  สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันโคมลอย มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 - 2022-11-21 13:34:41 tanarin.kh