ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom - 2022-08-08 09:22:25 tanarin.kh
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ - 2022-08-08 09:13:01 tanarin.kh
  Green Space Activity - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Green SPSS - 2022-07-21 10:54:40 tanarin.kh
  How to ทิ้ง - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ GREEN SPSS - 2022-07-21 10:52:06 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-21 09:20:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-07 16:41:05 tanarin.kh
  กิจกรรมแสดงผลงาน โครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุนชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา - 2022-07-07 11:53:25 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office 2565 - 2022-07-04 11:52:41 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดี - 2022-07-04 11:52:29 tanarin.kh
  SPSS เยี่ยมไข้ มอบกระเช้าเข้าเยี่ยม อาจารย์ทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 2022-06-24 14:38:11 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2022-06-17 15:35:41 tanarin.kh
  กิจกรรม เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Northern Youth Forum: Future Foresight of Youth in 2042) - 2022-06-13 16:39:44 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2022-05-30 10:31:22 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบการอบรมออนไลน์ (MS TEAMS) - 2022-05-30 10:00:23 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 - 2022-05-30 09:16:07 tanarin.kh