ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-09-30 11:58:47 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแสดงความยินดีกับ “ศูนย์พุฒิภัทร” และ "มีสิทธิแอพลิเคชั่น" ได้รับรางวัลระดับ Bronze (learning Space) ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2021-09-14 11:19:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมที่ 3) - 2021-09-02 10:38:25 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต - 2021-09-02 10:21:39 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - 2021-09-01 14:00:03 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL) - 2021-08-09 16:29:00 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายศิษย์เก่า - 2021-08-09 16:28:51 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต - 2021-08-09 16:25:06 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลสบบง - 2021-08-03 10:39:28 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลงิม - 2021-08-03 10:38:23 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) - 2021-07-26 13:42:19 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๐ ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล - 2021-07-26 12:42:19 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน - 2021-07-26 12:42:12 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ คืนวิจัยสู่ชุมชน : ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-07-26 12:42:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Green SPSS ส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office - 2021-07-26 12:40:05 tanarin.kh