ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง” - 2023-03-29 14:35:39 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง - 2023-03-28 15:01:37 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการกองคลังสัญจรและพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2023-03-24 10:38:30 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทัพบุคลากรเข้าคูหาเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2566 - 2023-03-22 13:37:31 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกกำลังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Sport 2023 Societal Well-Being: University of Phayao) ประจำปี พ.ศ.2566 - 2023-03-21 13:22:05 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2023-03-14 18:00:56 penpitak.ra
  ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ ปีที่ ๘ - 2023-03-08 14:12:22 penpitak.ra
  พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566 - 2023-02-24 15:59:34 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 2566 - 2023-02-24 10:03:16 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในได้เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และเข้าพิธีรับมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 - 2023-02-22 13:16:28 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 2023-02-22 13:12:44 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2023-02-22 13:09:47 penpitak.ra
  ‘นิสิตพัฒนาสังคมและครูสังคม ผนึกกำลังกับ ชาวศรีถ้อย’ จังหวัดพะเยา สร้างฝายเพื่อชีวิต - 2023-02-07 11:29:02 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2023-02-06 11:19:27 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าโล่รางวัลระดับเหรียญทอง โครงการวิจัย "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 - 2023-01-30 09:47:09 penpitak.ra