แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 - 2022-01-28 11:53:46 anthika.ja
  -/2563 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2020-01-28 10:43:46 anthika.ja
  -/2563 แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2020-01-28 10:44:39 anthika.ja