แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2565 1.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 2022-04-28 12:25:36 anthika.ja
  -/2565 2.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - 2022-04-28 12:26:02 anthika.ja
  -/2565 3.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - 2022-04-28 12:26:34 anthika.ja
  -/2565 4.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 - 2022-04-28 12:27:07 anthika.ja
  -/2565 5.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 2022-04-28 12:27:34 anthika.ja
  -/2565 6.แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 - 2022-04-28 12:27:58 anthika.ja
  -/2565 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2022-04-28 12:30:22 anthika.ja
  -/2565 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 - 2022-04-28 12:30:40 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - 2021-02-24 10:36:55 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2021-02-24 10:37:22 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - 2021-02-24 10:37:47 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 - 2021-02-24 10:38:12 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2021-02-24 10:38:49 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - 2022-01-28 11:49:26 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 - 2022-01-28 11:50:00 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 - 2022-01-28 11:50:34 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - 2022-01-28 11:51:13 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - 2022-01-28 11:51:49 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 - 2022-01-28 11:52:25 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 2022-01-28 11:53:01 anthika.ja