ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังและขอประกาศในพื้นที่ตรงนี้ว่า " ไม่รับ ไม่เอา ของขวัญ ของกำนัล " ซื่อตรง จริงใจ ไม่สินบน #Nogiftpolicy #SPSSตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังและขอประกาศในพื้นที่ตรงนี้ว่า " ไม่รับ ไม่เอา ของขวัญ ของกำนัล " ซื่อตรง จริงใจ ไม่สินบน #Nogiftpolicy #SPSS

  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2023-03-09 15:31:12