แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 1 - 2021-02-24 10:39:51 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 1 ปี 61 - 2019-11-19 10:35:22 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 2 ปี 61 - 2019-11-19 10:34:51 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 3 ปี61 - 2019-11-19 10:34:41 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 4 ปี61 - 2019-11-19 10:34:30 anthika.ja