แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2022-04-28 12:28:33 anthika.ja
  -/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 - 2022-04-28 12:28:48 anthika.ja
  -/2564 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครืองและเครื่องพิมพ์เอกสารสี 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 - 2020-10-20 10:16:42 anthika.ja
  -/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2022-01-28 11:37:49 anthika.ja
  -/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 - 2022-01-28 11:38:12 anthika.ja
  -/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 - 2022-01-28 11:38:55 anthika.ja
  -/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 - 2022-01-28 11:39:28 anthika.ja
  -/2563 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครืองและเครื่องพิมพ์เอกสารสี 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 - 2020-03-13 13:50:37 anthika.ja
  -/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 และรายละเอียดแนบท้ายฯ - 2020-03-16 11:57:17 anthika.ja
  -/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 และรายละเอียดแนบท้ายฯ - 2020-06-24 15:17:36 anthika.ja
  -/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 และรายละเอียดแนบท้ายฯ - 2020-10-20 10:02:11 anthika.ja
  -/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 และรายละเอียดแนบท้ายฯ - 2020-10-20 10:02:36 anthika.ja
  -/2562 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่องและเครื่องพิมพ์เอกสารสี 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562 - 2020-03-13 13:49:56 anthika.ja
  -/2561 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารสี - 2019-04-01 15:17:56 anthika.ja
  -/2561 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5 รายการ - 2019-04-01 15:18:39 anthika.ja
  -/2561 ประกาศผู้ชนะ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ สิงคโปร์ - 2019-04-01 15:19:21 anthika.ja