แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2022-10-07 15:45:07 anthika.ja
  -/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2022-01-28 11:29:54 anthika.ja
  -/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการตามแผนฯ) - 2022-01-28 11:31:04 anthika.ja
  -/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2021-02-24 10:44:48 anthika.ja
  -/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-04-28 12:33:13 anthika.ja
  -/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 - 2019-10-28 11:04:13 anthika.ja
  -/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - 2020-11-12 10:16:03 anthika.ja
  -/2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2019-03-26 17:30:05 anthika.ja
  -/2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 ไตรมาสที่ 1 - 2019-11-19 10:26:40 anthika.ja
  -/2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 ไตรมาสที่ 2 - 2019-11-19 10:26:31 anthika.ja
  -/2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 ไตรมาสที่ 3 - 2019-11-19 10:26:58 anthika.ja
  -/2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 ไตรมาสที่ 4 - 2019-11-19 10:27:16 anthika.ja
  -/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบไตรมาสที่ 1 ปี 62 - 2019-11-19 10:31:23 anthika.ja
  -/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบไตรมาสที่ 2 ปี 62 - 2019-11-19 10:31:40 anthika.ja
  -/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบไตรมาสที่ 3 ปี 62 - 2019-11-19 10:32:00 anthika.ja
  -/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบไตรมาสที่ 4 ปี 62 - 2019-11-19 10:32:51 anthika.ja
  -/2562 แบบประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - 2020-03-17 11:19:46 anthika.ja
  -/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2019-03-26 17:29:25 anthika.ja