; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ❖ School of Political and Social Science : University of Phayao
element that need to be hide when printing

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์aksaraphak chaipala

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : aksaraphak.ch@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.chaiyan rajchagool

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : chaiyan.ra@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์dararat khampeng

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1309
Email : dararat.kh@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ดร.ratchata phansaeng

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
null


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : ratchata.ph@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์WILASINEE WADEESIRISAK

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : wilasinee.wa@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

Mistertaweep mahasingh

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
-


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : taweep.ma@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.atthasit muangin

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : atthasit.mu@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

Misteranurat phuntungpoom

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : anurat.ph@up.ac.th
Room : -
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์sunthorn suksaranchit

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุนแรงและสันติวิธี ชาติพันธุ์ในพะเยา


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : sunthorn.su@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

Mistertirayoot bumbud

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1324
Email : tirayoot.bu@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

Misskanlayaphon kanin

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
- การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย - ผู้นำทางการเมืองสตรี - ประวัติศาสตร์ การเมืองและนักการเมืองจังหวัดน่าน


Tel : 054 466 666 ext. 1323
Email : kanlayaphon.ka@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ดร.Panita Chaisorn

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Civil-military cooperation, Military Operation Other Than War: MOOTW, Japan's security policy, Security in East Asia


Tel : 054 466 666 ext. 1321
Email : panita.ch@up.ac.th
Room : -
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.