แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ[EN]

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - 2021-02-24 10:36:55 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2021-02-24 10:37:22 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - 2021-02-24 10:37:47 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 - 2021-02-24 10:38:12 anthika.ja
  -/2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2021-02-24 10:38:49 anthika.ja
  -/2563 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2020-01-28 10:43:46 anthika.ja
  -/2563 แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2020-01-28 10:44:39 anthika.ja