แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ[EN]

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 2022-04-28 12:21:40 anthika.ja
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - 2022-04-28 12:22:39 anthika.ja
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - 2022-04-28 12:23:02 anthika.ja
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 - 2022-04-28 12:23:31 anthika.ja
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 2022-04-28 12:23:57 anthika.ja
  -/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 - 2022-04-28 12:24:56 anthika.ja
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 1 - 2021-02-24 10:39:51 anthika.ja
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-01-28 11:42:56 anthika.ja
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-01-28 11:44:06 anthika.ja
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-01-28 11:44:48 anthika.ja
  -/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-01-28 11:45:24 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 1 ปี 61 - 2019-11-19 10:35:22 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 2 ปี 61 - 2019-11-19 10:34:51 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 3 ปี61 - 2019-11-19 10:34:41 anthika.ja
  -/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส ที่ 4 ปี61 - 2019-11-19 10:34:30 anthika.ja