ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี 2566

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี 2566

              วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้อาวุโส

             ภายในงานมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการศึกษาและร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในวันขึ้นปีใหม่ไทย บรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้นานาพรรณ น้ำอบน้ำหอม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็สวมเครื่องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีสันสวยงาม

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-04-28 14:06:28

รูปภาพ/แกลลอรี่