ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทะปุระ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเจ้าหน้าที่           

          กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของสายสนับสนุน รวมถึงแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะฯ ประจำปี 2566 ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการบริหารหลักสูตรของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ วันที่/เวลา : 2023-04-28 11:27:46

รูปภาพ/แกลลอรี่