ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง      

          วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ห้องสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B201) อาคารเรียนรวมหลังเก่า (PKY)      

          ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ บรรยากาศในการเสนอชื่อฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งนี้ ทั้งหมด 14 คน

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-03-28 15:01:37

รูปภาพ/แกลลอรี่