ข่าวกิจกรรม/โครงการ

‘นิสิตพัฒนาสังคมและครูสังคม ผนึกกำลังกับ ชาวศรีถ้อย’ จังหวัดพะเยา สร้างฝายเพื่อชีวิต

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

‘นิสิตพัฒนาสังคมและครูสังคม ผนึกกำลังกับ ชาวศรีถ้อย’ จังหวัดพะเยา สร้างฝายเพื่อชีวิต        

           นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาพัฒนาสังคม และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คู่ขนาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการ 'ค่ายอาสาพัฒน์นวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ' ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ        

           โครงการฯ ดังกล่าว มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ และ ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตลอดจนประชาชนในตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายกันอย่างคึกคัก สนุกสนาน และอบอุ่น          

            นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เรียนเชิญวิทยากรพิเศษ คุณสงกรานต์ ปัญญา และคุณสายัณห์ โยธา ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม ‘คนสร้างฝาย’ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้แก่นิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาสังคม ผ่านการจัดค่ายอาสาพัฒนา และเพื่อร่วมบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ภาพ: ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ ข้อมูล/ข่าว: ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ
เพิ่มข่าวโดย: ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ วันที่/เวลา : 2023-02-07 11:29:02

รูปภาพ/แกลลอรี่