ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

          วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนิน ‘กิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์’ เกี่ยวกับ ‘นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ’ ภายใต้โครงการ ‘นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ’ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร และ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร นำทีมนักวิจัยในโครงการ ประกอบด้วย รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง, ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ และเลขานุการโครงการ คุณภัทธิญา จินดาคำ ดำเนินกิจกรรมกันอย่างคึกคักและมีส่วนร่วม ทั้งกลุ่มแกนนำและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง รวมไปถึงแกนนำของกลุ่มผ้าพิมพ์ลายใบไม้ พระธาตุขิงแกง ที่ได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการฯ นี้มาตั้งแต่ต้น

          ในคราวเดียวกันนี้ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อประเด็นการถอดบทเรียนฯ อย่างเข้มข้นและสนุกสนาน อีกทั้งไม่พลาดที่จะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริและพูดคุยสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกนนำกลุ่มวิสาหกิจฯ ซึ่งถือเป็นนวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบของโครงการฯ นี้ภาพ: กองบริหารงานวิจัย ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2022-11-22 15:53:09

รูปภาพ/แกลลอรี่