ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการดำเนินโครงการ คุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ.ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่าที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ท ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2022-08-08 09:27:39

รูปภาพ/แกลลอรี่