ข่าวกิจกรรม/โครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) ได้ร่วมกันจัด “โครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่” ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ในการนำนิสิตหลักสูตรฯชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 70 คน ลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบทบาทขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการพัฒนาสังคม และมี คุณครูมุกดา อินต๊ะสาร ประธานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนาพะเยา และ คุณเชิดพงค์ อัมพุธ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในครั้งนี้

ภาพ: นางสาวสิริภรณ์ อุดอ้าย นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ข้อมูล/ข่าว: สาริณีย์ ภาสยะวรรณ
เพิ่มข่าวโดย: สาริณีย์ ภาสยะวรรณ วันที่/เวลา : 2022-08-08 09:13:01

รูปภาพ/แกลลอรี่