ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบการอบรมออนไลน์ (MS TEAMS)

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบการอบรมออนไลน์ (MS TEAMS) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) ดังกล่าวฯ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลภาระงานออนไลน์ (HR SMART)

ภาพ: ชัยวัฒน์ ชูเชิด ข้อมูล/ข่าว: ชัยวัฒน์ ชูเชิด
เพิ่มข่าวโดย: ชัยวัฒน์ ชูเชิด วันที่/เวลา : 2022-05-30 10:00:23

รูปภาพ/แกลลอรี่