ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว 2565

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก หรือ UI Green Metric World University Ranking และการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Office  ณ ห้อง UB1 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร


@green-office

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน, กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน, กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-05-30 09:16:07

รูปภาพ/แกลลอรี่