ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง PKY2 – PKY3 อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับผู้ที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้


อัลบัมรูปภาพเพิ่มเติม สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพิ่มข่าวโดย: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่/เวลา : 2022-05-02 10:56:12

รูปภาพ/แกลลอรี่