ข่าวกิจกรรม/โครงการ

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

บุคลากรกรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมนา ทำความเข้าใจ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu วันที่/เวลา : 2022-03-11 13:57:05

รูปภาพ/แกลลอรี่