ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนบุคลากร ร่วมประชุมสัมนาฯ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค โดย อว.

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayaoกำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
......................................................................
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
• กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์)
• กล่าวเปิดการประชุม โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
09.30 – 12.00 น. การเสวนาในหัวข้อ การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โดย 1. รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
2. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล)
4. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (นายขจร จิตสุขุมมงคล)
5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นายสุทน เฉื่อยพุก)
12.00 – 12.30 น. ซักถาม/ตอบคำถาม
-----------------------------
หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง QR Code หรือเว็บไซด์ https://bit.ly/3Ku09Hy
3. เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom URL: https://bit.ly/3FXZJpm Passcode: 022783 และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผ่าน URL: https://youtu.be/5lwUqPs9LDg
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน


ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu วันที่/เวลา : 2022-03-03 11:50:10

รูปภาพ/แกลลอรี่