ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ดำเนินโครงการ The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย  ได้ดำเนินการจัดโครงการThe Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว      เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายเยาวชน โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 30คน จากทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง สร้างเพิ่มทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเป็นพลเมืองและภาวะความเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจตลอดทั้งกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดค่ายเยาวชน จำนวน 3 วัน 2 คืนโดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกว่าจะเป็นพลเมือง และประชาธิปไตยคืออะไร กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองผ่านเกม กิจกรรมส่งเสริมการพูด BarCamps และกิจกรรมการเดินสำรวจ Democracy in Daily Life พร้อมความรู้และความสนุกสนานมากมาย ร่วมกับน้อง ๆ 30 ชีวิตจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองร่วมกัน

ภาพ: สุภาภรณ์ โต๊ะน้อย ข้อมูล/ข่าว: ปภาวิน ปินทะยา
เพิ่มข่าวโดย: ปภาวิน ปินทะยา วันที่/เวลา : 2022-01-18 10:40:18

รูปภาพ/แกลลอรี่