ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน” (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ “องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน” ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑามาศ ทินกรวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนการประเมินค่างานอันนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน และการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

ภาพ: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: จุฑาทิพ พงษ์ประภาส
เพิ่มข่าวโดย: จุฑาทิพ พงษ์ประภาส วันที่/เวลา : 2022-01-14 15:33:13

รูปภาพ/แกลลอรี่