ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม “ผู้บริหารพบปะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมี ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิต การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 170 คน

ภาพ: งานวิชากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่/เวลา : 2021-11-30 15:01:09

รูปภาพ/แกลลอรี่