ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในนามคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร. อักเซล นอยแบร์ต ผู้แทนประจำประเทศไทย ในนามมูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Hanns Seidel Foundation: HSF) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ได้ประสานความร่วมมือ ทำงานอันมีประสิทธิภาพระหว่างกัน โดยดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กลายมาเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงปรารถนา ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้เข้มแข็งขึ้น และขยายระดับความร่วมมือและความพยายามที่จะระบุประเด็นอันเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมท้องถิ่น ประชาธิปไตย และการพัฒนาทางสังคม เน้นย้ำ ความปรารถนาดีที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนนักศึกษา และนักวิชาการ

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2021-09-30 11:58:47

รูปภาพ/แกลลอรี่