ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องCE 11206 โดยได้รับเกียรติรองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร. ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรในการบรรยาย


@green-office

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2021-07-26 13:42:19

รูปภาพ/แกลลอรี่