ข่าวกิจกรรม/โครงการ

วันวิชาการพิราบขาว การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับหลักสูตรครั้งที่ 2

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันวิชาการพิราบขาว:การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตรฯครั้งที่ 2 ณ ห้องภูกามยาว2-3 อาคารเรียนรวมภูกามยาว โดยกิจกรรมเป็นความตั้งใจของหลักสูตรฯ ในการพยามสร้างพื้นที่นำเสนอผลงานให้แก่นิสิต  ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตรฯ นำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเภทบทความวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ประเภทโครงงานพัฒนาสังคม และประเภทโครงงานนวัตกรรมสังคม มากกว่า 40 กว่าผลงาน อันนำไปสู่การสร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนาผลงานวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต ตลอดจนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมของหลักสูตรฯให้แก่ผู้ร่วมงานในวันนั้นอีกด้วย

ภาพ: อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ข้อมูล/ข่าว: อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ
เพิ่มข่าวโดย: อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ วันที่/เวลา : 2021-03-31 15:58:29

รูปภาพ/แกลลอรี่