ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

ภาพ: วิทวัส ประเสริฐศักดิ์,ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2021-03-15 14:45:01

รูปภาพ/แกลลอรี่