ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากการดำเนินโครงการ“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนนวัตกรรม จากการประการศรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 โโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย ผศ.ดร. ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง, นายพสิษฐ์ มณีอินทร์, นายทนงศักดิ์ นิราศ, นางสาวทิพย์เกสร สุรินะมณี และนายพงศธร ทรงทอง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดนวัตกรชุมชนนำโดย นางสุพรรณี เวียงคำ ประธานสถาบันการจัดการการเงินชุมชนตำบลเวียง

นับได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการสังคมร่วมกัน ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยา ตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯนี้ และพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการในการเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อชุมชนต่อไป


ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2021-02-01 11:11:41

รูปภาพ/แกลลอรี่