ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Best Practice of Social Enterprise Empowering by Local Government

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 4 โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice of Social Enterprise Empowering by Local Government) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนากระบวนการการส่งเสริมผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการทางสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพ: พงศธร ทรงทอง ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2020-12-03 14:57:27

รูปภาพ/แกลลอรี่