; "คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา "
element that need to be hide when printing

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของหลักสูตรฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายในงานนิทรรศการผลงานอาจารย์ นิสิต การแสดงของนิสิต กิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย และกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ: วิทวัส ประเสริฐศักดิ์ ,สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2019-12-03 16:59:18