ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT ในการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT ในการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

  • เพิ่มข่าวโดย: penpitak.ra วันที่/เวลา: 2023-03-10 09:12:40