ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วิสัยทัศน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2566-2569ภายใน พ.ศ.2569 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะพัฒนาไปสู่การเป็น ต้นแบบแห่งรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน และจะเป็นคณะที่น่าอยู่ น่าสนุกและน่าเรียน 1 ใน10 ของศาสตร์นี้

  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2023-01-24 10:15:09