ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง #คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2022-09-28 16:57:07