ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

No Gift Policy คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก“No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น 

  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2022-01-04 10:53:31