ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง จ.พะเยา มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2021-04-29 15:51:12