ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  -/2564 The Principle of Good Faith for Administration According to Good Governance
  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2022-09-28 16:57:53