ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจ่ายค่าตอบแทนการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐให้แ่กระทรวงการคลัง พศ. 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: kanchaya.ko วันที่/เวลา: 2022-11-18 10:29:02