ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: pohnaopaum.wo วันที่/เวลา: 2021-03-11 11:09:26