ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: duangkhae.ph วันที่/เวลา: 2020-12-04 15:59:31