ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารทุนด้านการพัฒนากำลังคน


(รายละเอียดดังแนบ)
  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: siripong.pa วันที่/เวลา: 2020-10-29 16:08:16