; "รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์"
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: budsayamas.ko วันที่/เวลา : 2020-03-16 15:29:10