แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์มขอรับการประเมินการสอนและเอกสารฯ ที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา: 2022-06-22 15:49:15