; "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567"
element that need to be hide when printing

แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: lalita.ta วันที่/เวลา : 2020-05-27 11:01:05