แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567


  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: lalita.ta วันที่/เวลา: 2020-05-27 11:01:05