คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณธรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา: 2023-05-25 13:30:50